Skontaktuj się z nami

E-mail

Telefon

Temat rozmowy

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy w celu obsługi zgłoszenia.

Wyślij formularz
Wyślij formularz
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

biuro@industrybooster.pl  sprzedaz@industrybooster.pl

tel2  +48 668 587 356

logo
testy SAT
05 grudnia 2022

Testy SAT

SAT (z ang. Site Acceptance Test) jest to test zestaw czynności kontrolno-odbiorczych, wykonywanych w siedzibie inwestora po zakończeniu prac uruchomieniowych.

Wykonanie testów SAT odbywa się w docelowym miejscu pracy maszyny, w docelowych warunkach pracy i ze znamionową wydajnością pracy. W testach uczestniczą inwestor oraz wykonawca. 

Celem testów SAT jest potwierdzenie spełnienia przez maszynę wszystkich założeń projektowych (w tym ergonomii obsługi, wydajności pracy, czasu cyklu itp.) w realnym środowisku i warunkach pracy.

 

Na czym polegają testy SAT?

 

Testy SAT polegają na sprawdzeniu wszystkich funkcjonalności maszyny, na zgodność z zamówieniem lub ustaleniami projektowymi, w docelowych warunkach pracy, po zakończeniu prac instalacyjnych. Testy SAT są elementem odbioru maszyny przez Inwestora. 

Podczas testów SAT maszyna przez określony czas wykonuje prace w znamionowym takcie pracy, w jednym lub kilku pełnych cyklach produkcyjnych. Testowana jest produkcja wszystkich referencji. Wszystkie funkcje maszyny powinny zostać sprawdzone na zgodność z założeniami.

Gdy na tym etapie pojawią się istotne niezgodności w pracy maszyny, których inwestor nie akceptuje, wykonawca planuje prace usunięcia niezgodności. Dla mało istotnych niezgodności dopuszcza się dokonanie warunkowego odbioru maszyny z uzgodnionym harmonogramem usunięcia usterek.

Pamiętajmy, że do skutecznego wykonania testów końcowych surowce lub półprodukty muszą mieć docelowe parametry fizykochemiczne. Wykonanie testów SAT na tymczasowych próbkach materiałów może skutkować koniecznością zmiany nastaw maszyny.

 

Czy testy SAT są zawsze konieczne?

 

Przeprowadzenie testów SAT jest zdecydowanie zalecane dla wszystkich projektów, ponieważ po podpisaniu protokołu odbioru końcowego inwestor oświadcza, że maszyna spełnia wszystkie ustalone wymagania. Gdy następnie pojawi się, konieczność dokonania modyfikacji na tej maszynie, zwykle są one dodatkowo płatne.

Bezpośredni kontakt:

Telefon

E-mail

Industry Booster Sp. z o.o.

ul. Technologiczna 2

45-839 Opole

 

KRS: 0001018207

NIP: 7543357141

REGON: 524407262

+ 48 668 587 356

biuro@industrybooster.pl

Logo Rzetelna Firma

Zgłoś serwis

© 2023 Industry Booster, wykonanie JL